Heime mellom istidene – poesifilm

Poesifilm basert på det første diktet i Guri Sørumgård Botheim si diktsamling «Heime mellom istidene» (Samlaget 2016). Laga av: Sigurd Brørs og Guri Sørumgård Botheim