Markedsrapport Q1 2020

Prime yield

3,60 %

Kilde: UNION.
Stabil siste seks måneder. Ventes å falle til 3,50 prosent i løpet av første halvår i 2020.

Sekundær yield

5,00 %

Kilde: UNION.
Ned 15 basispunkter siste seks måneder. Ventes å falle til 4,75 prosent ved utgangen av 2020.

Ledighet

5,60 %

Kilde: UNION.
Opp 0,3 prosentpoeng siste seks måneder. Ventes å fortsette å stige framover mot 2022.

Transaksjonsvolum

101,7 mrd

Kilde: UNION.
Totalt transaksjonsvolum i Norge i 2019.

 

Q1 i korte trekk

Januar er årets første måned og har 31 dager. Den er oppkalt etter den romerske guden Janus, romersk gud for all begynnelse. Guden har fått sitt navn etter det latinske ordet for dør (ianua), og symbolsk vil det si at januar er åpningsmåneden – «døra» inn til det nye året.

 

Januar ble vedtatt som årets første måned i 154 f.Kr. av det romerske senatet. Romernes navn på måneden var Januarius.

 

norrønt ble måneden kalt Torre(en jotne, og representerer en form for eldre naturguddom som er vagt definert i norrøn mytologi). På klassisk latin ble måneden kalt (mensis) Ianuarius.[1]»

Februar er årets andre måned, og har 28 dager (29 i et skuddår). Den var årets siste i den romerske kalenderen.[1] I norrøn tradisjon het måneden «gjø» eller «goe» etter Torres datter. I Rogaland ble måneden kalt «kjerringmåneden». På dansk het den tidligere «blidemåned».

 

Februar er oppkalt etter Februus, etruskernes gud for underverdenen og for renselse.[2] Oldtidens romere regnet 23. februar som årets siste dag, selv om måneden ikke var over, og feiret den dagen til ære for Terminus, guden for grensesteiner.[3]

 

Romerne knyttet også månedens navn til renselse, og den romerske gudinnen Juno brukte tilnavnet Februa, Februata eller Februtis i sitt rensende aspekt.[4]

 

Hos romerne kan Februus ha blitt til Febris, gudinnen som beskyttet mot feber og malaria. I antikkens Roma var det tre templer for Febris, det ene mellom Palatinhøyden og sumpen Velabrum ned mot Tiberen, der faren for malaria-smitte var overhengende.[5]

 

Hvert år 15. februar feiret man lupercalia-festen på Palatinhøyden, og ofret en hund og to geitebukker.[6]

 

Av geiteskinnet laget man lendekleder til unge menn, som deretter som festens høydepunkt sprang rundt høyden og pisket forbipasserende kvinner med februa, dvs strimler af geiteskinnet, et ritual som skulle gjøre dem fruktbare.[7]

Mars er den tredje måneden i året i den gregorianske kalender og en av syv gregorianske måneder med en lengde på 31 dager.

 

Astrologisk begynner mars med solen i fiskene og ender i væren. Mars på den nordlige halvkule er den årstidige motsatsen til september på den sørlige halvkule.

 

I antikkens Roma ble mars kalt Martius, oppkalt etter Mars, den romerske krigsguden. Mars var opprinnelig den første måneden i romernes 10-månederskalender.[1] Mars er tradisjonelt den første vårmåneden.

Er vi ute og sykler? Se våre Corona-vurderinger

Kvartalet i bilder

I skrivende stund preges markedene av koronautbrudd, oljepriskrig og store svigninger. Det er ventet at hotelltallene vil bli sterkt preget, selvom det ennå er mye usikkerhet knyttet til både varighet og effekt.