Gjensyn med låkpåsån

Vi har tidlegare skrive om «låkpåsån» til Sigrid – eit fenomen som blant anna oppstår i flytteprosessar. Her kjem eit gjensyn.

Når ein flyttar, blir det gjerne att nokre keisame småting til slutt. Dette puttar ein ofte berre i ein pose som ein finn att i boden nokre år seinare. Nå er det andre gong på fire månader at Sigrid flyttar, og det ho hadde med seg til Førde var stort sett berre ukurante ting. Når ho nå flyttar attende til Oslo, og ho i tillegg gjekk tom for kasser, vart mykje stappa i posar.

Eit låkposemekka!

Låkpåså

Eksempel på «låkpåså»

Er du ein av dei som treng gode ryddetips? Klikk her.

Meir om flytting og det flytande finn du på Innsida av i den prisvinnande avisa Dag og Tid 4. mai 2017.

Av: Sigrid og Guri Sørumgård Botheim

Leave a Comment