Humor og alvor

Det motsette – litt om bordbrikkeskikkar, fukt og god innsats i arbeidslivet

Det heiter seg at vi bruker dikotomiar – motsetningspar – til å kategorisere og å forstå verda rundt oss. Men er kvardagen vår verkeleg så svart-kvit og enkel? Er det lurt reint søleteknisk å bruke bordbrikker? 

Kva er det eigentleg Teknisk Ukeblad prøver å fortelja oss?

Ville du helst hatt eit gjesteopphald i Teknisk Ukeblad eller i kvinneklubben The Wing i New York?

Lesja får sin fyrste klimaflyktning!

Kvar januar spår vi trendande for det neste året. Som regel bruker alt på å slå til i

Eit ammeinnlegg mot «ammetåka»

Hei! Kan vi ikkje kaste ordet «ammetåka» på skraphaugen?

Stjernemus

Vi lurer litt på all denne entusiasmen, alt gnafset om å finne liv på andre planetar. Kva er det eigentleg folk ser for seg?

Gjensyn med låkpåsån

Vi har tidlegare skrive om «låkpåsån» til Sigrid – eit fenomen som blant anna oppstår i flytteprosessar. Her kjem eit gjensyn.

Stygg genser

«I januar spådde vi at stygge genserar kom til å bli moderne i år. Allereie i mars kan det sjå ut som at tipset har slått til.»

Falske nyheiter

Den siste tida har det vorte populært med såkalla falske nyheiter. Det er praktisk å berre finne på

Opp ned, bak fram

Det er lett å tru at etablerte sanningar faktisk er sanne. Men nokre gonger kan det vera lurt å sjå ting opp ned for å utfordre sine eigne syn. I Innsida i Dag og Tid kan du lesa gode eksempel på dette. Kva skjer om bordbrikka og isskrapa byter plass? Visste du at det finst

Heitt eller keitt 2017

Her er ein smakebit frå årets fyrste Innside i Dag og Tid. Tradisjonen tru fortel vi kva som blir moderne framover.