Humor og alvor

Stortingsmelding om villrein

Den 5. april lanserte Klima- og miljøministeren stortingsmeldinga «Ein forbetra tilstand for villrein». Har du ikkje lese ho enno? Reiny oppsummerer for deg!

Ein prislapp på villreinen?

Villreinen kan gjeva oss nyttige perspektiv. Arten peiker ut nokre av dei største menneskeskapte problema i tida vår. Les kronikken av Guri Sørumgård Botheim, publisert i Adresseavisen.

Ny politikk for villrein: Kan skjønnlitteratur påverke?

Regjeringa ber om forslag til politikk for å betre tilstanden til villrein i Noreg. Ragna Svae frå romanen «Høgfjellsmeldinga» har sendt inn forslaga sine.

Å lengte til fjells

Tema for Diktardagar 2019 var fjellet. Her er ein skriftleg versjon av festtala mi, som handla om fjellengt, synssansen til folk og rein, barne-TV-karakteren Tullerud, om Hjerkinn og setra Vesllie.

Det motsette – litt om bordbrikkeskikkar, fukt og god innsats i arbeidslivet

Det heiter seg at vi bruker dikotomiar – motsetningspar – til å kategorisere og å forstå verda rundt oss. Men er kvardagen vår verkeleg så svart-kvit og enkel? Er det lurt reint søleteknisk å bruke bordbrikker? 

Kva er det eigentleg Teknisk Ukeblad prøver å fortelja oss?

Ville du helst hatt eit gjesteopphald i Teknisk Ukeblad eller i kvinneklubben The Wing i New York?

Lesja får sin fyrste klimaflyktning!

Kvar januar spår vi trendande for det neste året. Som regel bruker alt på å slå til i

Eit ammeinnlegg mot «ammetåka»

Hei! Kan vi ikkje kaste ordet «ammetåka» på skraphaugen?

Stjernemus

Vi lurer litt på all denne entusiasmen, alt gnafset om å finne liv på andre planetar. Kva er det eigentleg folk ser for seg?

Gjensyn med låkpåsån

Vi har tidlegare skrive om «låkpåsån» til Sigrid – eit fenomen som blant anna oppstår i flytteprosessar. Her kjem eit gjensyn.