Humor og alvor

Ein prislapp på villreinen?

Villreinen kan gjeva oss nyttige perspektiv. Arten peiker ut nokre av dei største menneskeskapte problema i tida vår. Les kronikken av Guri Sørumgård Botheim, publisert i Adresseavisen.

Ny politikk for villrein: Kan skjønnlitteratur påverke?

Regjeringa ber om forslag til politikk for å betre tilstanden til villrein i Noreg. Ragna Svae frå romanen «Høgfjellsmeldinga» har sendt inn forslaga sine.

Å lengte til fjells

Tema for Diktardagar 2019 var fjellet. Her er ein skriftleg versjon av festtala mi, som handla om fjellengt, synssansen til folk og rein, barne-TV-karakteren Tullerud, om Hjerkinn og setra Vesllie.

Det motsette – litt om bordbrikkeskikkar, fukt og god innsats i arbeidslivet

Det heiter seg at vi bruker dikotomiar – motsetningspar – til å kategorisere og å forstå verda rundt oss. Men er kvardagen vår verkeleg så svart-kvit og enkel? Er det lurt reint søleteknisk å bruke bordbrikker? 

Kva er det eigentleg Teknisk Ukeblad prøver å fortelja oss?

Ville du helst hatt eit gjesteopphald i Teknisk Ukeblad eller i kvinneklubben The Wing i New York?

Lesja får sin fyrste klimaflyktning!

Kvar januar spår vi trendande for det neste året. Som regel bruker alt på å slå til i

Eit ammeinnlegg mot «ammetåka»

Hei! Kan vi ikkje kaste ordet «ammetåka» på skraphaugen?

Stjernemus

Vi lurer litt på all denne entusiasmen, alt gnafset om å finne liv på andre planetar. Kva er det eigentleg folk ser for seg?

Gjensyn med låkpåsån

Vi har tidlegare skrive om «låkpåsån» til Sigrid – eit fenomen som blant anna oppstår i flytteprosessar. Her kjem eit gjensyn.

Stygg genser

«I januar spådde vi at stygge genserar kom til å bli moderne i år. Allereie i mars kan det sjå ut som at tipset har slått til.»