Kveldssetu med Guri Sørumgård Botheim

Søndag 25. september kl. 19.00
Lesja bygdatun, Bellestugu
Gratis inngang

Guri Sørumgård Botheim les og fortel om diktsamlinga Heime mellom istidene. Ho tek gjerne imot spørsmål om boka og skriveprosessen. Etterpå blir det kaffe og lett servering. Sal av bøker.

Velkomen til ein triveleg kveld!

Arrangør: Venneforeininga for Lesja bygdatun, Lesja historielag og Samlaget


Om Heime mellom istidene
I diktsamlinga Heime mellom istidene undersøker Guri kva det vil seia å kjenne seg heime. Ho tek utgangspunkt i si eiga tilknytning til Lesja, bygda der forfedrane truleg har levd sidan istida. Nokre av dei har reist ut, men har alltid komme heim att. Ho spør seg om ho blir den fyrste som flyttar og ikkje kjem attende.

I ei leilegheit i Trondheim prøver ho å lage seg ein heim i lag med kjærasten. Men ei rastlausheit forstyrrar.

Gjennom eit nøkternt språk og skarpe bilde gjer forfattaren konsekvensar av urbaniteten akutt synleg. Dikta er skrive med ei tydeleg bekymring for dei uutslettelege spora vi lagar i naturen. Diktsamlinga handlar om tilknyting og ansvar, om erindring som tinar fram og om å tore å forme livet sitt.

Om Guri
Guri kjem frå Lesja og bur i ei 1950-talsblokk i Ila i Trondheim. Ho debuterte med romanen Ramstein pensionat (2009) i lag med syster si, Sigrid. Dei var redaktørar for boka Søsken (2011) i lag med Ingrid og Kjersti Rognes Solbu. Sigrid og Guri skriv fast humorspalte i Dag og Tid. Guri arbeider som avdelingsleiar ved Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. Heime mellom istidene er den fyrste diktsamlinga hennar.

Leave a Comment