Ope folkemøte om villrein

Laurdag 6. mai kl. 15–17
Lesja bygdemuseum, Tunstugu
Gratis inngang

Velkomen til eit triveleg folkemøte med villreinfagleg oppdatering og diskusjon!
Program
  • Knut Aastad Bråten spelar langeleik.
  • Innleiing ved Hans Erik Wold, leiar i Bevar Dovrefjell Mellom Istidene.
  • Dagleg leiar i Lesja fjellstyre, Elise Lyftingsmo oppdaterer oss på utfordringane for villreinen i Lesja.
  • Camilla Coldevin frå Nordveggen fortel om «Villreinarven» og formålet med prosjektet.
  • God tid til innspel og diskusjon.

Arrangør: Bevar Dovrefjell Mellom Istidene i samarbeid med Lesja fjellstyre og Villreinarven.

Tidlegare på dagen kan du få med deg:
Kl. 12.00: Bokslepp for romanen Høgfjellsmeldinga av Guri Sørumgård Botheim.
Program: her
Kl. 13.30–15.00: Kaffe og kaffemat. Utstillingane er opne:
Villreinjegarane kjem – Gudbrandsdalsmusea
Heitkøtter – Eit liv i norsk natur – Gudbrandsdalsmusea

Bakgrunn for folkemøtet:

I 2021 kom villreinen på Artsdatabankens raudliste. Nesten all den gjenlevande europeiske villreinen held til i sørnorske fjellområde. Noreg har difor eit internasjonalt ansvar for å ta vare på arten. Regjeringa har vedteke at det skal lagast ei stortingsmelding om villreinen. Kva skal til for at arten overlever?

Statsforvaltaren i Trøndelag arbeider i 2023 med ein tiltaksplan for villreinen i Snøhetta-området. Målet er å betre forholda til villreinen. Innspel kan meldast til til Statsforvaltaren. Meir info: Utkast til tiltaksplan for villrein | Statsforvalteren i Trøndelag

Villreinfoto: Per Jordhøy