Sigurd Brørs

Høgfjellsmeldinga – lesevideo

Lurer du på om Høgfjellsmeldinga er noko for deg?

I videoen høyrer du Guri lesa den fyrste sida i romanen. Hovudpersonen Ragna sit og et frukost åleine i leilegheita si i Trondheim. Så får ho auga på ei stillingsutlysing i avisa …

«Kommunikasjonsansvarleg ved Norsk villreinsenter avdeling Nord», står det i ein annonse i avisa. «Arbeidsstad: Hjerkinn.» Denne stillinga er på ingen måte meint for ho, Ragna skjønner det. Dei spør etter nokon med høgare utdanning innanfor naturvitskaplege fag, ho har ikkje riktig bakgrunn. Men så skin utlysinga rett i ansiktet hennar likevel.

Meir info om romanen finn du: her
Høgfjellsmeldinga, Guri Sørumgård Botheim | Roman, Forlaget Oktober 2023

Video og lyd: Sigurd Brørs
Tekst og lesing: Guri Sørumgård Botheim

Boksøg: Høgfjellsmeldinga

Vårsøghelga i Surnadal
Laurdag 27. mai kl. 13 | Surnadal kulturhus, Kammerset
Gratis inngang

Boksøg med Guri Sørumgård Botheim leia av Svein Sæter. I samarbeid med Møre og Romsdal forfattarlag. Musikalsk innslag ved Sigurd Brørs. Boksal og signering.

Kven har rett til å bruke fjellet og til kva? Spørsmålet er brennbart stoff i folkesjela. Guri Sørumgård Botheim og Svein Sæter har båe nyleg gjeve ut bøker inspirert av natur og konfliktar på Dovrefjell. Under Vårsøghelga møtest dei til samtale om romanen Høgfjellsmeldinga av Guri.

Lesjingen Guri er gift med surnadalingen Sigurd Brørs. Han har laga omslaget til romanen og komponert ein song med tekst frå boka. Sigurd er med på boksøgen og framfører songen «Fjell og vilje».

Om Høgfjellsmeldinga
Romanen Høgfjellsmeldinga er ein poetisk pageturner om naturrestaurering, kontorliv, radikale meiningar, kjærleik, hemn og usynlege drivkrefter.
Hovudpersonen i Høgfjellsmeldinga, Ragna Svae, får jobben som kommunikasjonsansvarleg ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn. Ho flyttar frå Trondheim til eit knøttlite samfunn på Dovrefjell. Her vil ho starte eit nytt liv.
Men jobben viser seg å bli meir utfordrande enn ho hadde sett for seg. Hendingar i fortida blir kvervla opp. Eit djupt sakn tek tak i ho og dyttar ho i ei drastisk retning.

Meir om Høgfjellsmeldinga: Her

Om deltakarane
Guri Sørumgård Botheim kjem frå Lesja. I 2009 gav ho ut romanen Ramstein pensionat i lag med systera Sigrid. I 2016 gav ho ut Heime mellom istidene, ei diktsamling om kva det vil seia å kjenne seg heime. Den nye romanen Høgfjellsmeldinga vidarefører tema frå diktsamlinga, men knyter seg nærare eit dagsaktuelt konfliktstoff: Kven har rett til å bruke fjellet og til kva? Guri er utdanna litteraturvitar og arbeider som rådgjevar i Norsk Forfattersentrum. Ho flytta i 2021 frå Trondheim til Dombås i lag med mannen Sigurd Brørs. [Foto: Benedikte Skarvik]

Sigurd Brørs kjem frå Surnadal. På dagtid er han grafisk designar i trondheimsfirmaet Headspin. På kveldstid er han låtskrivar og musikar. Sigurd var i mange år primus motor i pop-banda Karl Barx og The Brørs i Trondheim. Han har blant anna gjeve ut CD-en «Pappa-pop». Sigurd har laga songen «Fjell og vilje», lydsporet til romanen Høgfjellsmeldinga. Sigurd har òg laga omslaget til boka. [Foto: Nils Kristian Thompson Eikeland]

Svein Sæter er forfattar og journalist busett i Stangvik. Mange av bøkene hans har tema frå natur og historie. Han har ferdast i Dovrefjell og Sunndalsfjella sia barndommen, og har skrive mykje om denne store fjellheimen i aviser, tidsskrift og bøker. Sist haust gav han ut boka Kampen om Dovrefjell. Europas siste intakte høgfjellsøkosystem, i samarbeid med dottera Yngvild Sæter. I boka viser dei fram unike naturverdiar, som villreinen, og kva som truar desse verdiane.

Bokslepp for Høgfjellsmeldinga

Velkomen til feiring av romanen Høgfjellsmeldinga
av Guri Sørumgård Botheim!


Laurdag 6. mai kl. 12.00–13.30, Tunstugu, Lesja bygdemuseum.
Gratis inngang

Program
  • Martine Haugen og Sigurd Brørs framfører songen «Fjell og vilje».
  • Kjersti Instefjord, redaktør i Forlaget Oktober, seier nokre ord om Høgfjellsmeldinga.
  • Knut Aastad Bråten samtaler med Guri Sørumgård Botheim om romanen og skriveprosessen.
  • Musikalsk innslag ved Dovrefjell Disharmoniske Selskab.


Kaffedrikking. Boksalg og signering.
Utstillingane i Tunstugu er opne. Alle interesserte er invitert vidare til:
Ope folkemøte om villrein kl. 15, program her

Arrangørar:
Forlaget Oktober, Lesja og Dovre dialekt- og mållag og Gudbrandsdalsmusea
Meir info om romanen Høgfjellsmeldinga: her

Om deltakarane

Guri Sørumgård Botheim kjem frå Lesja. I 2009 gav ho ut romanen Ramstein pensionat i lag med systera Sigrid. I 2016 gav ho ut Heime mellom istidene, ei diktsamling om kva det vil seia å kjenne seg heime. Den nye romanen Høgfjellsmeldinga vidarefører tema frå diktsamlinga, men knyter seg nærare eit dagsaktuelt konfliktstoff: Kven har rett til å bruke fjellet og til kva? Guri er utdanna litteraturvitar og arbeider som rådgjevar i Norsk Forfattersentrum. Ho flytta i 2021 frå Trondheim til Dombås i lag med mannen Sigurd Brørs.

Sigurd Brørs kjem opprinneleg frå Surnadal. På dagtid er han grafisk designar i trondheimsfirmaet Headspin. På kveldstid er han låtskrivar og musikar. Før han flytta til Dombås, var han i mange år primus motor i pop-banda Karl Barx og The Brørs i Trondheim. Han har blant anna gjeve ut CD-en «Pappa-pop». Nå lagar han ny musikk frå eige heimestudio, og fyrste låt ut er «Fjell og vilje», som han syng i lag med Martine Haugen. Sigurd har òg laga omslaget til Høgfjellsmeldinga.

Martine Haugen er musikar og låtskrivar frå Dombås, blant anna kjent frå countrybandet Gone North. Martine er rektor i Lesja og Dovre kulturskule, der ho òg underviser i song og gitar. Ho har teke utdanninga si på Hamar, og er faglærar i musikkfaget.

Kjersti Instefjord er seniorredaktør i Forlaget Oktober. Ho kjem frå Stavanger og bur på Nesodden. Kjersti arbeider med forfattarar som Tore Renberg, Kjersti Skomsvold, Frode Grytten, Stein Torleif Bjella og Leander Djønne. Kjersti har vore redaktør for Guri gjennom heile forfattarskapen hennar, fyrst i Det Norske Samlaget og nå på Forlaget Oktober.

Knut Aastad Bråten kjem frå Fagernes og bur tidvis på Lesja. Han er kulturhistorikar, folkemusikar, skribent og dagleg leiar for folkemusikkfestivalen Jørn Hilme-stemnet. Som spaltist i Nationen skriv han om norsk kultur- og distrikspolitikk. Han har tidlegare vore redaktør for tidsskrifta Syn og Segn og Folkemusikk. Knut er ein av dei fremste utøvarane i landet på langeleik.

Dovrefjell Disharmoniske Selskab vart etablert i 1981. Det er eit blandakor som syng innan mange musikkstilar: viser, folkemusikk, kyrkjemusikk og populærmusikk. Koret har for tida 10 medlemmar.

Foto av Guri Sørumgård Botheim: Benedikte Skarvik. Foto av Kjersti Instefjord: Forlaget Oktober. Foto av Knut Aastad Bråten: Cathrine Dokken. Foto av Martine Haugen: Maria Uldahl. Foto av Sigurd Brørs: Nils Kristian Thompson Eikeland.

Fjell og vilje – Musikkvideo til romanen Høgfjellsmeldinga

Gaute og Ragna helsar på kvarandre i ein pause på universitetet. Gaute seier han liker dialekta til Ragna. «Kan du lære meg nokre ord?» spør han. «Du må lære deg å uttala stadnamna riktig», svarar ho, «Hjerkinn, Sjohætta, Doverfjelle». Gaute hermar. Ho må seia orda gong på gong, og han tek opp att. Dei øver. Dei blir forelska i kvarandre.

«Fjell og vilje» er komponert til romanen Høgfjellsmeldinga av Guri Sørumgård Botheim (Forlaget Oktober 2023). Romanen er ein poetisk pageturner om kontorliv, naturrestaurering og sterke meiningar, om forelsking, hemn og usynlege drivkrefter.

Martine Haugen syng stemma til Ragna på lesjadialekt, og Sigurd Brørs syng stemma til Gaute.

Martine Haugen er kjent frå countrybandet Gone North og er rektor i Lesja og Dovre kulturskule. Sigurd Brørs er grafisk designar i Headspin og musikar. Guri Sørumgård Botheim er forfattar og rådgjevar i Norsk Forfattersentrum. Alle tre bur på Dombås.  

«Fjell og vilje» kan òg høyrast på Spotify.

Om songen «Fjell og vilje»:
Tekst: Guri Sørumgård Botheim og Sigurd Brørs
Melodi og arrangement: Sigurd Brørs
Vokal: Martine Haugen og Sigurd Brørs
Bakgrunnsvokal: Sigrid Sørumgård Botheim
Mix: Jarl-Ivar Andresen
Mastering: Morten Stendahl
Video: Sigurd Brørs

Les meir om romanen Høgfjellsmeldinga.