guri

Fjell og vilje | Lydsporet til romanen «Høgfjellsmeldinga»

Gaute og Ragna helsar på kvarandre i ein pause på universitetet. Gaute seier han liker dialekta til Ragna. «Kan du lære meg nokre ord?» spør han. «Du må lære deg å uttala stadnamna riktig», svarar ho, «Hjerkinn, Sjohætta, Doverfjelle». Gaute hermar. Ho må seia orda gong på gong, og han tek opp att. Dei øver. Dei blir forelska i kvarandre.

Fjell og vilje er lydsporet til romanen Høgfjellsmeldinga av Guri Sørumgård Botheim (Forlaget Oktober 2023). Romanen er ein poetisk pageturner om kontorliv, naturrestaurering og sterke meiningar, om forelsking, hemn og usynlege drivkrefter.

Martine Haugen syng stemma til Ragna på lesjadialekt, og Sigurd Brørs syng stemma til Gaute.

Martine Haugen er kjent frå countrybandet Gone North og er rektor i Lesja og Dovre kulturskule. Sigurd Brørs er grafisk designar i Headspin og musikar. Guri Sørumgård Botheim er forfattar og rådgjevar i Norsk Forfattersentrum. Alle tre bur på Dombås.  

Om songen «Fjell og vilje»:
Tekst: Guri Sørumgård Botheim og Sigurd Brørs
Melodi og arrangement: Sigurd Brørs
Vokal: Martine Haugen og Sigurd Brørs
Bakgrunnsvokal: Sigrid Sørumgård Botheim
Mix: Jarl-Ivar Andresen
Mastering: Morten Stendahl
Video: Sigurd Brørs

Les meir om romanen Høgfjellsmeldinga.

Høgfjellsmeldinga

Romanen Høgfjellsmeldinga kjem 17. mars 2023. Romanen kan kjøpast frå Forlaget Oktober, Haugenbok eller ein bokhandel.

Hjerkinn er den siste plassen eg har lyst til å bu, slår Lars fast og skrur på vifta over komfyren.
                Hjerkinn er ein slik plass der alt uvesentleg blir viska ut, seier Ragna. Dei grunnleggjande livsvilkåra kjem til syne.
                Hæ? Lars vender seg halvt rundt og ser spørjande på ho, handa hans fortset å røre i fløytesausen.
                Du kan vel koma oppover til meg i helgene? seier Ragna. Du treng jo ikkje bu der.

Ragna Svae får jobben som kommunikasjonsansvarleg ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn. Ho flyttar frå Trondheim til eit knøttlite samfunn på Dovrefjell. Her vil ho starte eit nytt liv.

Snart får Ragna i oppgåve å skrive ein NOU-rapport om villreinen og om fjellet si etiske stemme. Kollegaene meiner rapporten er nok eit papir for skrivebordsskuffa, men Ragna ser for seg eit modig dokument med politisk sprengkraft. Kven er fjellet sine heltar og skurkar? spør ho og lanserer eit upopulært svar. Arbeidet hennar utløyser sterke reaksjonar. Ei anonym trusselmelding dukkar opp. Kven er det som truar ho og kva ligg bak?

Ragna håpar at kjærasten Lars vil flytta etter ho på sikt. Men arbeidet med rapporten kvervlar opp hendingar i fortida. Eit djupt sakn tek tak i ho og dyttar ho i ei drastisk retning.

Høgfjellsmeldinga er ein poetisk pageturner om kontorliv, naturrestaurering og sterke meiningar, om forelsking, hemn og usynlege drivkrefter.

Ola-karane. Fjelliv og vennskap

Fiskekrønike for Lesja er ei gigantisk bok om fisking i Lesja, gjeve ut av Snøhetta forlag 2021. Hovudforfattar og redaktør Per Jordhøy byr på 368 sider, 640 bilde og teikningar, og tekstar frå 13 medforfattarar. Boka er interessant for folk med lokal tilknyting og for alle som er interessert i fisking og fjellhistorie.

Per Jordhøy oppfordra meg til å skrive ei forteljing om Ola-karane – to venner frå Kjøremsgrende som var mykje i fjellet i lag. Eg fekk god hjelp av Ola Jo Botheim, Rolf Sørumgård, Jørn Botheim og Aagot Sørumgård Botheim som fortalde historia om Ola-karane til meg.

Ola Sørumgård (1859–1941) var oldefar min. Ola Rolstad (1864–1954) var gift med Elise, tanta til Sverre J. Botheim, bestefar min. Ola-karane fiska i lag i Mjogsjøen kvar sommar, heilt til dei vart gamle. Familiane deira begynte å bekymre seg for gamlekarane. Men da svara Ola Sørumgård: «Døyr e i fjelle’ så døyr e på post».

Her kan du lesa eit utdrag frå forteljinga om Ola-karane. Resten finn du i Fiskekrønike for Lesja. Boka kan bestillast frå Snøhetta forlag her: lenke

Fjellengt
Det blir fortald om oldefar min, han Ola Sørumgård, at det plutseleg kunne koma ein sterk fjellengt over han. Om det så var midt i slåttonna, kunne kan kaste det han hadde i hendene. «Nei, nå bli det lugumt fiskevêr, e må gjera me en tur innover». Dei var mange på Sørungard til å gjera arbeidet, og ingenting kunne halde han heime. «Marit, e trur du må vera med og niste me ut», sa han. «Kan du gå uppi eldhuset og steikje utu ei nodo åt me?»

Turfølgje
Ola gjekk så til Rolstad, ein kilometer lenger nord i bygda. Han måtte skaffe seg turfølgje for å kunna fiske med garn. Om Ola Rolstad og kona Elise fekk auga på Ola som kom gåande beinvegen nedover til Rolstad, visste dei kva han kom for. På sine eldre dagar gjekk han gjerne med ein trestav i handa. Gammel-Sørungard’n vart han kalla.

Da han kom inn i stugu, var det høgtideleg, og det skulle pratast om andre ting fyrst. Elise serverte kaffe i fine, små koppar på eit lite, rundt bord. Ho diska opp med skrivabrød og rumbrød. Da dei så å seia var ferdige med kaffedrikkinga, kom Ola Sørumgård endeleg til poenget. «I mårgå går e», sa han. Han sa ikkje kvar han skulle, for det var sjølvsagt. Det var til Mjogsjøen. «E fe vera med uppå bue og proviantere, e da», svara Ola Rolstad. Så rusla dei oppover i lag.

Provianten
Vi veit ikkje kva dei kjøpte på bue, men kanskje var det varer som tobakk, kaffe og sirup. Kanskje kjøpte dei eit nysteikt brød. Frå heime fekk dei med seg hardbrød, spekemat, smør og ost. Tre ting var ifølgje Ola Sørumgård viktigare enn alt anna: Pipe, tobakk og fyrstikker.

Ola Rolstad i Mjogsjøen rundt 1935. Bildeutlån: Rolf Sørumgård.
Ola Sørumgård i Mjogsjøen. Rundt 1935. Bildeutlån: Rolf Sørumgård.

Gåturen frå Kjøremsgrende til Mjogsjøen var om lag to mil. På vegen innover gjekk dei gjerne innom Håkåstadsetre i Svartdalen for å kvile og prate med budeia Marit, som var brordotter til Ola. Etter at dei vart gamle, overnatta dei der på tur innover. Der fekk dei ordna seg med surmjølk til turen. Middagsmaten til fjells var helst fiskesuppe og kokt fisk. Dei åt dei minste fiskane dei fekk, dei store skulle vera med heim att.

Datidas ferie
Fisking var matauk, og fangsten kom godt med heime. Men det var ikkje noko dei måtte gjera. Ola-karane hadde ein sterk lengt etter fjellet, dei fiska fordi dei likte det. Å gå til fjells var deira form for ferie, det var ei friheit, dei kom seg bort frå det daglege arbeidet. På Sørungard var dei ein stor familie, og det var sikkert godt med ein pause. I fjellet styrte karane seg sjølve, og kanskje var reglane litt annleis enn i bygda, for her var det ingen kvinnfolk som passa på.

Meir om Ola-karane finn du i Fiskekrønike for Lesja.

Å lengte til fjells

I 2019 fekk eg det ærefulle oppdraget å halde festtale under Diktardagar i Lom. Tema for Diktardagar 2019 var fjellet. Her er ein skriftleg versjon av tala, som handlar om fjellengt, synssansen til folk og rein, barne-TV-karakteren Tullerud, om Hjerkinn og setra Vesllie.

Diktardagar, Lom, laurdag 31. august 2019 | Guri Sørumgård Botheim

Om dette er ei festtale, så er det ei festtale for høgfjellsnaturen. Om dette er ei festtale, så er det ei festtale for bygdefolket som tek vare på kunnskapen om å hauste av naturen på ein skånsam måte. Om dette er ei festtale, så er det òg ei sint tale.

Det blir sagt om oldefaren min, han Ola Sørumgård, at han kunne stå på jordet og drive med onn, plutseleg kom det så sterk ein fjellengt over han at han berre kasta det han hadde i hendene og for oppover jordet. Han gjekk inn og forlangte: «Marit, gå burti eldhuset og båkå utu ei nodo åt me». Det var hardbrød, flatbrød, som var nista hans. Etterpå gjekk turen vidare til han Ola Rolstad, for å skaffe seg turfølgje. Det hasta med å koma seg av garde.

Å kikre
Kanskje er det ikkje så rart at mange av oss kjenner ei sterk lengt etter fjellet. Da istida gav seg, følgde forfedrane våre etter villreinen oppover i terrenget. Kanskje var det ikkje berre behovet for mat som dreiv dei? Kanskje likte dei å gå oppover, finne ein plass med utsikt, få oversikt.

Eg vart sjokkert da eg som godt vaksen fekk veta at å kikre er eit dialektord – andre stader seier dei «å sjå i kikkert». Kanskje vi som bur her rett og slett kikrar meir enn andre folk, og difor har meir bruk for verbet. I byen bryr ein seg ikkje så mykje om kven som passerer forbi. I fjellet kikrar vi på dyr og menneske med enorm nysgjerrigheit sjølv om dei er fleire kilometer unna.

Å bli blenda
Dei fleste av oss lever ikkje like tett på høgfjellsnaturen og villreinen som forfedrane våre. Forholdet er meir snudd nå. Vi er vant til å tenkje at vi bestemmer over naturen, at vi forvaltar naturen, som det så fint heiter, passar på han.

Men klarer vi støtt å sjå kva som er bra eller riktig?

Reinsdyra skiftar augefarge med årstidene. Det er forskarar ved Universitetet i Tromsø som har funne ut dette i lag med kollegaer i London. Om sommaren har reinen brun-gule augo, og om vinteren blåe. Ljosbrytinga i dei blåe linsene er annleis enn i dei brun-gule. Dei blåfarga vinterlinsene gjer at reinsdyra ser mindre skarpt, men kontrastane blir forsterka og dei oppdagar lettare skuggar og bevegelse. Vintersynet gjer at dei kan avsløre rovdyr og koma seg unna. Det gjer òg at dei lettare finn mat, og at dei kan unngå farlege stup. Synssansen justerer seg for å beskytte reinen, den er livsviktig.

Byar og tettstader er i dag så opplyste at folka som bur der sjeldan kan sjå stjernehimmelen godt. Om ein reiser til fjells og ser natthimmelen i klarvêr for fyrste gong på nokre år, kan ein bli heilt overvelda, svimmel, kanskje til og med redd.

Reinsdyr som held til i område med mykje ljosforureining, i nærleiken av byar, mistar evna til å endre augefarge. Om dei kunstige ljoskjeldene hadde kome plutseleg, ville reinen kanskje ha flytta seg lenger inn på fjellet. Men lampene har kome gradvis.

Kan det tenkjast at vi menneska òg går glipp av noko, at vi har mista evna til å få auga på ein livsviktig informasjon, fordi vi har late oss blende av våre eigne lamper?

Kva er det vi går glipp av?

Det er vanskelegare å leggje merke til gradvise endringar i kvardagen enn dei plutselege. Vi blir sakte blenda av vår eigen opplyste og travle kvardag. Det er lettare å sleppe gradvise endringar for langt enn dei plutselege, fordi det er vanskelegare å finne grensa, punktet der ein ikkje lenger kan tolerere det som skjer, tidspunktet for å begynne å springe, tidspunktet for å trampe med foten og gå til motangrep.

Tullerud – tøffel eller helt?
Eg ser ofte på barne-TV i lag med dotter mi. I serien Planetpatruljen slår ein gjeng med ungar i Tromsø alarm kvar gong den tullete naboen Tullerud finn på noko som skadar naturen. Etter at ungane har spela han eit puss og forklart i klartekst kva han gjer gale, så innser han heldigvis feilen og skiftar meining – i kvar einaste episode. Plutseleg ein dag begynte eg å gruble på den her irriterande og patetiske karakteren Tullerud. Han er lydhøyr overfor ungane, han tek innover seg ny kunnskap og endrar haldning. Noko som eigentleg er ganske utypisk for dei fleste av oss vaksne. Eg begynte å kjenne på ein fasinasjon for Tullerud, ja, eg vart rett og slett litt forelska i han. Om alle hadde vore like endringsvillige som han, hadde vi ikkje hatt nokon klimakrise eller miljøproblem. Tullerud er eit ekte forbilde.

Hjerkinn og forholdet til naturressursane
Hjerkinn ligg midt på Dovrefjell. Her har ein utsikt til det som gjerne blir kalla nasjonalfjellet Snøhetta og til Svånåtinden, det høgaste fjellet i heimkommunen min, Lesja.

Dei to siste åra har eg skrive på ein roman, som eg verkeleg håpar å kunne dele med dykk i løpet av eit par år. Romanen handlar om ei dame som får seg arbeid på Hjerkinn og flyttar dit frå Trondheim. Det som starta som ein heilt tilfeldig idé, at handlinga foregår på Hjerkinn, verkar ikkje lenger så tilfeldig i hovudet mitt. I dei siste vekene har på ein måte verkelegheita innhenta den upubliserte forteljinga mi og køyrd forbi.

Hjerkinn er på mange måtar ein spesiell plass. Kanskje går det an å seia at Hjerkinn er ein stad som fortel historia om mennesket sitt forhold til naturressursane.

Gjennom tusenvis av år og fram til 1900-talet har bruken av fjellet vore forsiktig og audmjuk – utan å setja store spor i landskapet. Hjerkinnsområdet har vore brukt til jakt, fangst, fiske, beiting og setring. Men så skjedde det noko.

På 1920-talet vart det anlagt skytefelt i eit stort område, og i fleire omgangar utvida. Bygdefolket vart rydda av vegen, vegetasjonen vart perforert av missilar.

I 1969 vart det starta gruvedrift på Hjerkinn. Gruvene bidrog med enorme verdiar til Noreg. Det vart henta ut 15 millionar tonn råmalm. Giftig slagg vart sleppt ut i vatnet.

Da gruvedrifta skulle leggjast ned, vart det foreslått å lagre spesialavfall i gruvegangane. Det førte til ein stor protestaksjon i 1992, og planane vart heldigvis skrinlagt.

I 2009 vart det gamle skytefeltet avvikla og det vart starta eit unikt naturrestaureringsprosjekt, som fortsatt pågår. Området på 165 kvadratkilometer blir reinsa for eksplosivar og ammunisjonsrestar, metallskrap og avfall. Det er funne over 500 tonn metallavfall og 18 000 blindgjengarar. Området skal revegeterast. Vierstiklingar blir planta. Sår skal gro. Hjerkinn er inne i ein ny fase.

Setra Vesllie
Sjølv om freden har kome til skytefeltet, foregår det fortsatt ein dragkamp om ressursane i området.

Garden far min kjem frå, Rolstad, hadde ei seter som heiter Vesllie. Forsvaret overtok setra i 1960 fordi ho låg i skytefeltet. Klima- og miljødepartementet har vedteke av setra nå skal rivast som ein del av arbeidet med å rydde skytefeltet, sjølv om setra låg der allereie frå 1870-talet, lenge før skytefeltet kom. Grunngjevinga er omsynet til villreinen.

For tre veker sidan eksploderte saka, dagen før setra skulle rivast. Protestane og engasjementet var massivt. Tusenvis av folk signerte eit opprop og engasjerte seg på sosiale medium, blant anna i Facebookgruppa Bevar Vesllie! Det vart òg laga ei markering på Hjerkinn med appellar. Ministeren bestemte seg så for å utsetja rivinga på grunn av «uroa» rundt saka, men vedtaket om riving står altså ved lag.

I motsetnad til gardbrukarane som eigde Vesllie, fekk DnT attende turisthytta si Snøheim frå Forsvaret, som vederlagsfri gåve. Snøheim og skyttelbussen inn dit genererer over 20 000 besøkande i året midt inne i verneområdet – godkjent av det same Klima- og miljødepartementet. Men ei gamal seter med nokre få bygningar i randsonen av nasjonalparken, og utan noko sterkt reinstrekk, skal ikkje få lov til å stå.

Vesllie vart plutseleg eit symbol på den kampen som foregår mellom by og land, mellom dei som bestemmer i byen og dei som lever i området. Spørsmålet er kven skal få bruke høgfjellsnaturen og til kva? I praksis har turistane fått fyrsteretten, og bygdefolket er sett til sides.

Beredskap
Bestemødrene mine kunne å leva av naturen – eg kan det ikkje. Vi har bygd oss eit sårbart samfunn, gjort oss avhengig av industri og komplisert teknologi. Om det oppstår uro, om straumforsyninga og internettet dett ut, må vi hente fram att kunnskap frå tidlegare generasjonar, kunnskap vi har sloppe rett ut av hendene våre. Om vi ein dag må bli sjølvforsynte att, overlever vi på jakt, bærplukking, fisking, jordbruk og beitebruk. Å ta vare på kunnskapen om berekraftig hausting av naturen og konservering av matvarene er den beste beredskapen vi kan ha.

Det er på tide at bygdefolket får attende fyrsteretten til å vera i fjellet og å ta vare på naturen vår!

Eg vil avrunde med eit dikt frå diktsamlinga mi, Heime mellom istidene (Samlaget, 2016)

forfedre rak i fjellet
gjekk innover på tunnsliti sole
lena se mot vind’

døm va her
så ofte og
så lengje
at fjellet vart en heim

døm gav namn åt
gånplasse uti sjøe
bekkje og steine

tidlegar va namnan
i minnet
nå ligg nogre tå døm på kartet
på vent
te låns når døm trøngst

råkan e lino millom forfedran og me
vatn henta oss
frå den såmå kjelda
oss sola oss når det e varnt
kler oss i tjukke ullgensere når
det e kaldt
utsikte e den såmå
når oss ligg i høn og kikra
ogofor tregrensun pusta oss fritt

Lesja får sin fyrste klimaflyktning!

Kvar januar spår vi trendande for det neste året. Som regel bruker alt på å slå til i løpet av året. Men om vi går tre år attende i arkivet, ser vi at vi verkeleg var forut for vår tid. 

La oss ta eit tilbakeblikk til 2015, da spådde vi dette: «I 2015 får vi den fyrste bølgja av interne klimaflyktningar i landet vårt. Folk som er råka av regn, flaum, ras, vinterlengt og ekstremvêr må flytte til sikrare område. Kort oppsummert kan vi seia at kysten berre må gå og legge seg, medan innlandet blir in. Særleg får Oppland ein kraftig oppsving.»

Hehe, artig, tenkjer kanskje du. Men det gjer ikkje bonde Arne Manger. NRK Hordaland meldte førre veke at bonden på Radøy har slutta med mjølkeproduksjonen og pakkar sakene. – Eg er sjølverklært klimaflyktning. Det har blitt for uføreseieleg å vere bonde her i Nordhordland, seier Manger til NRK. – Eg er blitt fortalt at om det kjem ei regnbye på Lesja så tar ein seg ein kaffikopp. Når koppen er tom så er det allereie opplett igjen.

Og kvar går flyttelasset? Jo, til Lesja i Oppland. Vi ynskjer Arne Manger velkomen til bygds!

Lesja førebur seg på ei bølgje

Lesja kommune, med sine 2048 innbyggjarar, er kanskje ikkje heilt rusta til å ta seg av ein stor flyktningeboom. Men strategien med å hjelpe folk der dei er, er heller ikkje så enkel. Det vil vera over Lesja kommune sitt mandat å skulle hindre konsekvensane av klimeendringane på heile Vestlandet.

Det er nok ein betre idé å prøve og sko seg på at kysten er ille ute. I ei bygd der dei fleste funksjonar er nedleggingstrua, er det nok ikkje så dumt med litt påfyll av folk. Det som er dumt, er at det berre er fire bustadar til sals på Lesja for tida. Her må kommunen ta grep snarast.

Av: Sigrid Sørumgård Botheim og Guri Sørumgård Botheim
Les meir på Innsida i Dag og Tid 4. mai 2018.